تجمع اعتراضی کارمندان اخراج شده موسسه آرمان در مقابل بانک مرکزی

0

تجمع اعتراضی کارمندان اخراج شده موسسه آرمان در مقابل بانک مرکزی

روز سه شنبه ۱۰ اردبیهشت ۹۸  کارمندان اخراج شده موسسه آرمان که ۱۰ سال سابقه کار دارند، در اعتراض به اخراج و پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان درمقابل بانک مرکزی در تهران تجمع کردند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود