تجمع اعتراضی پزشکان و دندانپزشکان و دانشجویان مقابل مجلس

0

تجمع اعتراضی پزشکان و دندانپزشکان و دانشجویان مقابل مجلس
روز چهار‌شنبه ۲۳ خرداد ۹۷، جمعی از پزشکان و دندانپزشکان همراه با دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد سایر رشته‌ها، در اعتراض به اضافه شدن ۵درصد به سهمیه ۲۵درصدی به اسم ایثارگران در رشته‌های مختلف پزشکی در دانشگاه‌ها؛ در مقابل مجلس دست به تجمع زده و خواهان لغو کل نظام سهمیه بندی شدند.

در این تجمع دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های مختلف همچون امیرکبیر، علامه، شهید بهشتی و علوم پزشکی به اعمال سهمیه پنج درصدی ایثارگران و ادغام با سهمیه ۲۵درصدی در آزمون دستیاری پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی شرکت کردند.

معترضین دستنوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود:
« نه  به سهمیه سی درصدی» و «عدالت آموزشی».

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود