تجمع اعتراضی پزشکان در مقابل وزارت بهداشت

0

تجمع اعتراضی پزشکان در مقابل وزارت بهداشت
روز شنبه۱۹ خرداد ۹۷، جمعی از پزشکان در اعتراض به اختصاص ۶۰ درصد ورودی های دانشگاه به سهمیه عناصر وابسته به نظام، در مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع کنندگان پلاکاردها و دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
در آزمون دستیاری پزشکی و دندانپزشکی ظرفیت پذیرش داوطلبان بدون سهمیه تنها ۳۵ درصد است!
اعتراض به سهمیه ظالمانه ۵ درصدی در آزمون دستیاری پزشکی
سهمیه بندی ناعادلانه آزمون پذیرش تخصص پزشکی و دندانپزشکی بازی با سلامت مردم است
ما زیر انبوه سهمیه ها له شده

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود