تجمع اعتراضی پزشکان در شیراز

0 82

تجمع اعتراضی پزشکان در شیراز
روز یکشنبه۲۰ خرداد ۹۷، پزشکان خانواده در استان فارس در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوقشان در مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع کردند. پزشکان معتقدند که طرح پزشک خانواده طرحی اجباریست.

گفته شده بود که با انجام مطالعات تطبیقی متعدد، استفاده از مشاوران بین المللی طراز اول سازمان جهانی بهداشت، استفاده از نظرات علمی و اجرایی صاحب نظران ارشد کشور این طرح به ارتقاء وضعیت سلامت عمومی جامعه بینجامد ولی منتقدین اجرای این طرح نیز اشکالات فراوانی به این طرح وارد کردند.

مهمترین این اشکالات از این قرار است:
عدم تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح
ابهام در خیلی از موارد جزئیات اجرایی طرح
نادیده گرفته شدن بخش خصوصی و عدم احترام به استقلال شغلی پزشکان
عدم رعایت منشور حقوق بیمار چرا که طبق منشور حقوق بیمار که مفاد آن در هر بیمارستانی روی تابلوهای مخصوصی نصب شده است هر بیماری باید حق داشته باشد که پزشک معالج خود را خودش انتخاب کند و خودش تصمیم بگیرد که آزمایشاتش را در کدام آزمایشگاه انجام دهد و…

اما در این طرح هر بیمار فقط موظف است به پزشک متخصصی مراجعه کند که پزشک خانواده به او توصیه کرده و در غیر این صورت حق برخورداری از امتیاز بیمه را ندارد و تمام هزینه های تشخیصی و درمانی خود را باید خودش پرداخت کند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود