تجمع اعتراضی پرستاران علوم پزشکی مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق فروردین ماه

0

تجمع اعتراضی پرستاران علوم پزشکی مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق فروردین ماه

روز پنجشنبه ۱۹اردیبهشت ۹۸ شماری از پرستاران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نمایندگی از پرستاران شرکتی بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق فروردین ماه در ساختمان اداری این دانشگاه تجمع کردند.

شماری از پرستاران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نمایندگی از پرستاران شرکتی بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه صبح امروز (۱۹ اردیبهشت) در ساختمان اداری دانشگاه تجمع کردند.

این پرستاران که تعداد آن‌ها به حدود ۲۰ نفر می‌رسید، نسبت به عدم پرداخت حقوق فروردین ماه اعتراض داشتند.

آنها می‌گویند: ما حدود ۴۵۰ پرستار شرکتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم که حقوق دی ماه ۹۶ را طی سه ماه گذشته دریافت کرده‌ایم و حقوق معوقه داریم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود