تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل

0

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷، پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود مقابل دفتر رئیس این دانشگاه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل بنری را با خود حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته شده بود : «دانشگاه علوم پزشکی بابل ما پرستاران خواهان مطالبان به حق خود می‌باشیم ».

شایان ذکر است روز سه شنبه ۴ دی ماه ۹۷ جمع کثیری از دانشجویان و فارغ التحصیلان و گروههای پرستاری در مقابل مجلس نظام تجمع کرده و نسبت به عدم استخدام خود اعتراض کردند.

دانشجویان بنرهایی در دست داشتند که نوشته بود:
این تجمع حرفه ای و در دفاع از حق مسلم مردم است.
بکارگیری تعداد مناسب پرستار سرمایه گذاری در سلامت مردم است
این تجمع صنفی نیست ، فریاد دفاع از حق مردم و برخورداری از مراقبت مناسب است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود