تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان بهشتی کاشان

0

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷، پرستاران بیمارستان بهشتی کاشان در اعتراض به تبعیض و پرداخت نشدن اضافه کار و معوقات ۱۱ ماهه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

لازم به ذکرست که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ نوع اضافه کاری در قالب طرح قاصدک به پرستاران بخش درمان بیمارستان بهشتی پرداخت نشده است، کارمندان معاونت درمان و ستاد تا مردادماه اضافه کار خود را دریافت کرده‌اند اما بودجه‌ای برای پرداخت اضافه کار به بخش درمان این بیمارستان شامل پرستار، کارمند آزمایشگاه، رادیولوژیست و غیره تخصیص نیافته است.

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی عدم پرداخت مطالبات دانشگاه توسط تأمین اجتماعی را بهانه عدم پرداخت اعلام کردند، بودجه اضافه کار جدای از مطالبات دانشگاه است و بر همین اساس اضافه کار این نیروهای بخش درمان بیمارستانی مشخص نیست در چه بخشی هزینه شده است.

پرستاران بیمارستان بهشتی کاشان به دلیل تبعیض و عدم پرداخت اضافه کار خود اعتراض و معوقات ۱۱ ماهه خود را از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطالبه کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود