تجمع اعتراضی و اعتصاب کارمندان شهرداری آبادان

0 57

روز شنبه ۲۴شهریور۹۷ کارگران و کارمندان شهرداری آبادان دراعتراض به دریافت نکردن ۴ماه حقوق عقب افتاده خود، در مقابل درب شهرداری مرکزی در این شهر دست به تجمع اعتراضی زده و اعتصاب کردند.

پیش از این نیز علاوه بر تجمعاتی که در شهریور ماه سال ۹۷ صورت گرفت، در اردیبهشت و خرداد و مرداد ماه سال ۹۷ صدها تن از کارگران شاغل در بخش های مختلف خدمات شهری شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای عقب افتاده دست از کار کشیده ودر مقابل ساختمان شهرداری مرکزی این شهر دست به اعتراض زده بودند.

شایان یادآوریست که در شامگاه روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه امسال پیرمرد ۶۰ ساله ای که کارگر شهرداری بود در مقابل ساختمان شهرداری منطقه ۳ آبادان به خاطر طلب چند ساله اضافه کاری و عدم پرداخت حقوق چند ماهه اش از شهرداری منطقه ۳ اقدام به خودسوزی کرد. پسر جوانی وقتی با صحنه خودسوزی کارگر شهرداری روبرو شد برای کمک و نجات این مرد به سمت وی رفت و سعی کرد آتش را خاموش کند که خودش نیز دچار سوختگی شد.

کارگران زحمتکش شهرداری آبادان در تجمعات خود گفته بودند: همه کارگران شهرداری در بخش های مختلف چندین ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.
آنها افزودند:از مسئولان شهرداری آبادان و شورای اسلامی شهر تقاضای رسیدگی به مشکل و اقدام عاجل برای پرداخت شدن حقوق خود هستیم.

از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری آبادان مشغول کارند و آن‌طور که منابع ایلنا می‌گویند: مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری آبادان سال‌هاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.

در مقابل این وضعیت، مسئولان شهرداری آبادان همواره این ادعا را دارند که به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند.

خانم مریم رجوی در پیامی به کارگران گفته بودند:
خطاب به کارگران و زحمتکشان دلیرميگويم: رژیم بحران‌زده آخوندها در مقابل اتحاد و مبارزه مشترک شما ضربه‌پذیر است. ایستادگی شما برای مطالبه حقوق انکار‌ناپذیرتان بخش بزرگی از مبارزه تمامی مردم ایران برای رهایی و برچیدن استبداد مذهبی است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود