تجمع اعتراضی وکلای دادگستری مقابل مجلس

0 93

تجمع اعتراضی وکلای دادگستری مقابل مجلس
روز دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷، جمعی از وکلای مستقل دادگستری در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مقابل مجلس در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

مجلس با افزودن تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قضاییه به لاریجانی این قدرت را داده است که برای جرایم خاص، خودش وکیل تعیین کند و متهم از حق داشتن وکیلی که خودش انتخاب کند محروم می شود.

این در حالی است که مقامات قوه قضائیه در هفته‌های گذشته از اعلام فهرست «وکلای مورد اعتماد» این قوه برای وکالت «پرونده‌های امنیتی» در مرحله «تحقیق مقدماتی (بازجویی)» خبر داده‌اند.

قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود