تجمع اعتراضی مردم آبادان درمقابل اداره آب

0

تجمع اعتراضی مردم آبادان در مقابل اداره آب
روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷، دهها تن از مردم به جان آمده آبادان طبق فراخوان قبلی که اعلام کرده بودند، در یک تجمع اعتراضی در مقابل اداره آب این شهر، نسبت به شوری آب شرب و نداشتن آب شیرین و وضعیت غیربهداشتی آن اعتراض کردند.

معترضین شعار می دادند:
فرماندار بی غیرت کجایی کجایی
آبادانی با غیرت حمایت حمایت

آنها دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
مسئول پایتخت نشین، حاضری از این آب استفاده کنی؟
آب شور، بوی لجن و تعفن
سهم من از نفت در آبادان بیکاری، آب شور، گرد و خاک، گرانی
معترضین میگفتند: ما داریم پول قبض آب شور را پرداخت میکنیم.

شب گذشته در ساعت ۲۳۰۰، مردم آبادان با تشکیل صفی طولانی تلاش داشتند تا آب آشامیدنی خود را تامین کنند.
این در حالیست که سابقا خوزستان یکی از پر آب ترین استان های کشور بود. طبق گزارشات رسیده، روز گذشته مردم اهواز بدنبال کشف خط لوله آب شیرین انتقالی این استان به عراق که توسط حکومت صورت می گرفت، اقدام به تخریب آن نمودند.

 

صف مردم آبادان برای خرید آب آشامیدنی

 

همچنین روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷، یکی از شهروندان خرمشهری لوله قطور آب شیرینی را کشف کرد که از پل متحرک خرمشهر رد می شود. در حالیکه مردم خرمشهر و همچنین آبادان روزانه آب شور مصرف می کنند و بابت آن پول هم می پردازند.

لازم به ذکرست که روز گذشته (سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷) یکی از هموطنان آبادانی در مقابل آبفای آبادان با در دست داشتن دست نوشته هایی دست به اعتراض زد و طی آن سایر همشهریان آبادانی وی نیز دست به اعتراض زدند.
وی دستنوشته هایی در دست داشت که بر روی آنها نوشته شده بود
آبادان = جهنم، واعطشا
و خطاب به آخوند روحانی رئيس جمهور ارتجاع نوشته بود
آبادان سی سال است آب ندارد
سی سال است برای آب شور از ما پول میگیرند

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود