تجمع اعتراضی مالکین مسکن مهر مقابل فرمانداری در اسکو

0

تجمع اعتراضی مالکین مسکن مهر مقابل فرمانداری در اسکو
روز سه شنبه ۲۹خرداد ۹۷، جمعی از مالکین واحد های مسکونی مهر در شهر سهند در استان آذربایجان شرقی بخاطر اخاذی دولت برای دریافت پول اضافی بابت تحویل مسکن و گرو گرفتن سند واحد های مسکن شان در مقابل فرمانداری در اسکو تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضین پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
ما مالکین ۲۷۰ واحدی مجتمع مسکونی رصد پس از ۵ سال بدقولی مسئولین،خواهان تحویل اسناد مالکیتی از طرف شرکت پل بناء مراغه هستیم.

یکی از اهالی این مجمتع در این خصوص  گفت: ما در سال ۹۲ بعد از تسویه کامل واحدهای خود را از شرکت پل بناء مراغه تحویل گرفتیم این شرکت قول داده بود تا یک سال آینده اسناد واحدها را به مالکین تحویل دهند.

وی افزود: بعد از پنج سال که از تسویه حساب مالکین می گذرد شرکت مذکور برای دادن سند خواستار پنج میلیون تومان از ساکنین است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود