تجمع اعتراضی مالباختگان و غارت‌شدگان کاسپین مقابل بانک مرکزی

0
صبح امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸، جمعی از مالباختگان و غارت‌شدگان طبق فراخوان قبلی در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی مطالباتشان را خواستار شدند.
معترضین در تجمع خود بنرهایی را بهمراه داشتند و در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان شعارهایی سر میداند.
برخی از شعارها عبارت بود از:
پولهای ما امانته کار شما خیانته
عدالت اسلامی حق مسلم ماست
همه دزدها همدستن راه قانون بستن
پول و پس انداز ما غارت و دزدی شده
مالباختگان و غارت‌شدگان با بیان اینکه با اعتماد به مجوز تمام دارو ندار خود را سپرده گزاری کرده ایم ما خواهان اصل و سود سپرده طبق قرارداد هستیم و اجازه نخواهیم داد ریالی از سپرده و سودمان کسر شود.
همچنین غارت شدگان اعلام کردند که اعتراضات و تجمعات سپرده گذاران کاسپین بر علیه بانک مرکزی و موسسه مجاز کاسپین،که دامی گسترده برای سرقت سرمایه مردم بود، تا باز پس گیری آخرین ریال از دارایی ها ادامه خواهد داشت تا وصول کامل سپردها ادامه خواهیم داد.
پیشینه کاسپین:
مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) یک مؤسسه مالی و اعتباری در ایران است که مجوز بانک مرکزی را داشته و در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرده بوده بود . این مؤسسه دارای ۱۲۱ شعبه در سراسر ایران است.
دو مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان برای تشکیل مؤسسه اعتباری آرمان در اسفند ۱۳۹۱ و در ادامه برنامه ساماندهی بانک مرکزی ادغام شده بودند.
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که تعاونی فرشتگان ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. این درحالی بود که سپرده گذاران دفترچه‌ها و گواهی‌های سپرده مؤسسه کاسپین را در در اختیار داشتند نه فرشتگان.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود