تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران

گزارش تصویری

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران
روز سه شنبه ۲۰فروردین ماه ۹۸ مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران ، در مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان خشمگین شعار میدهند:

ای سیف خائن آواره کردی تو این مردم را بیچاره کردی خوردی تو مال این مردم الله اکبر مرگ بر سیف
دزدی سیستماتیک تا کی ادامه داره
دزدی سیستماتیک چرا پایان نداره
دزدی سیستماتیک مردمو غارت کرده
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز غارت مال مردم شده ثواب امروز
کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

لازم به یادآوریست که غارت‌شدگان تاکنون بارهاست که برای رسیدن به سپرده‌های خود دست به تجمعات اعتراضی متعددی زده‌اند اما پاسخی به آنها داده نشده و کسی جوابگو نیست.

مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) یک مؤسسه مالی و اعتباری در ایران است که مجوز بانک مرکزی را دارد. در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرد.مدیر عامل این مؤسسه علی نعیمی است. این مؤسسه دارای ۱۲۱ شعبه در سراسر ایران است.

مؤسسه کاسپین در راستای برنامهٔ ساماندهی بانک مرکزی از ادغام موسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمده‌است.

فعالیت مؤسسه کاسپین به دنبال ادعایی که در خصوص کسری دارایی حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن مطرح شد با مشکل هجوم سپرده گذاران برای برداشت سپرده ی خود و به تبع کمبود نقدینگی در موسسه با مشکل مواجه گردید.

این مساله مسدودسازی سپرده های سپرده گذاران و بازپس‌گیری سود سپرده‌های آنها از این مؤسسه را در پی داشت.

با توجه به اینکه نام موسسه کاسپین به عنوان موسسه ای مجاز در سایت رسمی بانک مرکزی ثبت شده بود و مردم با اعتماد به مجوز صادره سپرده گذاری نموده بودند، سپرده گذاران اعتراضات دامنه داری را ابراز نمودند که تا کنون ادامه دارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود