تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه

0

روز سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه ، در مقابل دفتر این موسسه به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

مالباختگان موسسه مالی کاسپین در تجمع خود مقابل شعبه این موسسه شعار می‌دادند:
دزدی با مجوز ملت ندیده هرگز
دولت ورشکسته رو پول ما نشسته
نه قاضی نه دولت نیستند بفکر ملت
شماری از بانوان و بازنشستگان و سالمندان نیز در این تجمع اعتراضی حضور داشتند.

شایان ذکر است پیش از این نیز در روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ مالباختگان موسسه مالی کاسپین کرمانشاه در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعبه این موسسه در کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود