تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی پدیده مشهد در مقابل دادستانی مشهد

0

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷، مالباختگان موسسه مالی پدیده بعد از پنج سال بلاتکلیفی در مقابل دادستانی مشهد واقع در میدان الندشت، خیابان کوهسنگی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده در مقابل دادستانی مشهد مورد یورش نیروهای موتوری انتظامی قرار گرفت.

مالباختگان موسسه پدیده در تجمع اعتراضی امروز خود شعار می‌دادند:
پدیده رو چه کردن لاشخورها دوره کردن
کشور ما دزد خونه اس توی جهان نمونه اس
این همه ظلم و ستم والله وقاحت داره»

لازم به یادآوریست که در روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ نیز مالباختگان پدیده در مشهد مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
در این تجمع اعتراضی نیز نیروهای انتظامی و گارد ویژه به مالباختگان پدیده حمله کردند اما با مقاومت مالباختگان روبرو شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود