تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی سکه ثامن در تهران و موسسه مالی کاسپین در ایلام

0

صبح روز شنبه ۴ اسفند ماه ۹۷، مالباختگان موسسه مالی سکه ثامن در تهران در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان غارت شده در اجتماع خود شعار می‌دادند:
«ربا خوارا حیا کنید، پول ما را رها کنید»
بدنبال تجمع غارت شدگان مظلوم موسسه مالی سکه ثامن در مقابل بانک مرکزی نیروهای سرکوبگر انتظامی به آنها حمله کرده و تجمع کنندگان با نیروی انتظامی درگیر شدند.

در ایلام نیز، از صبح امروز غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) مقابل دفتر این موسسه غارتگر دست به تجمع زدند.

غارت‌شدگان ایلامی در تجمع خود شعار می‌دادند:
کاسپین غارت کرده دولت حمایت کرده

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود