تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی بدر توس مشهد مقابل استانداری

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی بدر توس کاسپین مشهد مقابل استانداری

مالباختگان موسسه مالی بدر توس مشهد در اعتراض به یک کلاهبرداری دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز شنبه ۲۴فروردین ماه ۹۸ شمار زیادی از مالباختگان موسسه مالی بدر توس مشهد در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.
تجمع کنندگان می‌گویند: دفترچه هایمان را گرفتند و کارت دادند ولی آخرش هم پول نشد یک کلاهبرداری دیگر از بانک مرکزی و موسسه کاسپین انجام شده است
آنها شعار می دادند:
دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی
حتی اگر بمیرم پولمو پس میگیرم

مرگ بر کاسپین
مرگ بر این دولت مردم فریب
دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی
سکوت هر رسانه حمایت از دزدیه
یا حجه ابن الحسن ریشه ظلم و بکن
مفسد اقتصادی اعدام باید گردد

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود