تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه‌های بدر توس و پیوند مشهد

0

روز دوشنبه ۶ اسفند ۹۷، مالباختگان موسسه‌های مالی بدر توس و پیوند در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه‌هایشان در مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع اعتراضی برپا کردند.

غارت شدگان بدر توس و پیوند بطور سمبلیک سفره خالی در کف پیاده پهن کرده و دور آن نشسته بودند.
تجمع کنندگان با تمسخر و کنایه رو به خامنه‌ای شعار می‌دادند:
ای رهبر آزاده !! دزدی مگر آزاده؟!

شایان ذکر است پیشتر نیز در روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷، مالباختگان موسسه مالی بدر توس مشهد در مقابل استانداری خراسان رضوی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مالباختگان موسسه مالی بدر توس مشهد در مقابل استانداری بنرها و پلا کاردهایی در دست داشتند که بر وری آنها از جمله نوشته شده بود:
کاسپین بدر طوس چهار سال دربدری و وعده
موسسه مالی مجاز بدر طوس کاسپین دزدی کرده است

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود