تجمع اعتراضی مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین مقابل مجلس در تهران

0

صبح امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۷، مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) مقابل مجلس در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

معترضان موسسه مالی کاسپین حاضر در این تجمع شعار می‌دادند:
حاصل کار دولت دزدی دروغ تو روز روشن
ماها را بازی میده دزدی سیستمایک
اول مجوز میده دزدی سیستماتیک
ظلمو دارند می بینند هیچ پاسخی نمیدن
داداگاه تشکیل نمیدن هیچ پاسخی نمیدن
چه دستهای تو کاره دادگاه تشکیل نمیشه
دادستانی بهوش باش فریاد رس مظلوم باش

مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین تاکنون بارهاست که برای رسیدن به سپرده‌های خود دست به تجمعات اعتراضی متعددی زده‌اند اما پاسخی به آنها داده نشده و کسی جوابگو نیست.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود