تجمع اعتراضی مالباختگان عصر نوين مقابل دادگستری کل استان تهران

0

تجمع اعتراضی مالباختگان عصر نوين مقابل دادگستری کل استان تهران

روز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ مالباختگان موسسه عصر نوين که شامل ۱۷۰۰ خانواده می شوند، در مقابل دادگستری کل استان تهران تجمع کردند.

در سال ۹۱  شرکت عصر نوین یا (نیوساد ) با سرپرستی حسین یعقوبیان و عادل عابدینی‌فر واقع در اسلامشهر شهرک واوان شرکت دیگری در قالب تولید و تکسیره کود اورگانیک (ورمی کمپوست) تاسیس کردند. بعد از جلب رضایت مشتریان و با دریافت مجوز از اداره کشاورزی و جهاد و تبلیغ از شبکه چهار صدا و سیمای استان که باوعده های واهی شروع شد، مردم با اعتماد به اداره کشاورزی رژیم و جهاد سرمایه های خود را به این شرکت سپردند.

وقتی مردم ۵ سال پیش میلیاردها تومان سرمایه خود را به شرکت ورمي کمپوست با مديريت عابديني و يعقوبيان واگذارکردند، مدیران پولها را برداشته، شرکت را بستند و ناگهان ناپدید شدند.  بعد از يکسال خبر بازداشت این مدیران رسید. اینک پس از گذشت ۴ سال هیچکس به مالباختگان پاسخگو نیست.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود