تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین مشهد

0

صبح امروز دوشنبه ۲۴ دیماه ۹۷، غارت‌شدگان (مالباختگان) موسسه مالی کاسپین در مشهد مقابل شعبه پامچال تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روی پلاکاردهایی که در دستان غارت شدگان بود نوشته بود:
دولت تدبیر و امید کور بود و دزدی را ندید
پول ما را دزدیدند بعدیش تویی هموطن
تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشنیم
ستمگر حیا کن پولهای ما را رها کن
روحانی دروغگو پس این پولهای ما کو
مرگ بر ستمگر کلید ساز دروغگو کلید تدبیرت کو

روز گذشته نیز، غارت‌شدگان (مالباختگان) کاسپین در تهران مقابل هیأت تصفیه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان در تجمع خود شعار می‌دادند:
اعلام جرم دیدبان کجا رفت کجا رفت
مصوبه مجلس کجا رفت کجا رفت
دادا ما را شنیدید چرا جواب نمیدید

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه طلای ثامن مقابل وزارت دادگستری
غارت‌شدگان مؤسسه طلای ثامن در مقابل وزارت دادگستری در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود