تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران

0

صبح امروز دوشنبه ۲۴ دیماه ۹۷، فرهنگیان در اعتراض به بیمه تکمیلی ناکارآمد مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

فرهنگیان در تجمع خود شعار می‌دادند:
فریاد فریاد از این همه بیداد

روز گذشته یکشنبه ۲۳دیماه ۹۷ نیز، بازنشستگان و فرهنگیان در میدان ونک تهران ابتدای خیابان عطار روبه‌روی مؤسسه صندوق ذخیره تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

معترضین همراه با خود تراکتهایی حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده است:
ای مدیران بی‌دین سهم ما را زود بدین
بازنشستگان و فرهنگیان در تجمع خود شعار می‌دهند:
معلم زندانی آزاد باید گردد

لازم به یادآوریست که روز پنج‌شنبه ۲۹ آذر ۹۷ نیز، فرهنگیان بازنشسته در چند استان دست به تجمع اعتراضی زده بودند. خواسته اصلی تجمع کنندگان بهبود وضعیت معیشتی بود و خواسته حاضران در تجمع که در استان‌های گیلان، اصفهان، یزد و چند استان دیگر جمع شده‌ بودند، ارتقای مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه پایه بوده است.

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود