تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مشهد و تهران

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مشهد و تهران
صبح روز دوشنبه ۷ خرداد ۹۷، جمعی از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان شعار می دادند:
تا سیف کفن نشود این وطن وطن نشود
روحانی دروغگو  پس این پولای ما کو
بگو مرگ بر سیف
صدا و سیما مای ننگ ما

همچنین غارت شدگان موسسه مالی کاسپین مقابل شعبه سعادت این موسسه در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان شعار می دادند:
ای مردم با غیرت هیهات من الذله
ای دولت بی غیرت هیهات من الذله
پول ما را کی خورده دستهای پشت پرده

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود