تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت

غارت شدگان کاسپین در رشت، امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموالشان مقابل ساختمان این موسسه در رشته دست به تجمع اعتراضی زدند.

زنان غارت شده موسسه کاسپین در رشت که از غارت اموالشان خشمگین هستند، در حالیکه کفن برتن داشتند، شعار می‌دادند:
با این همه اختلاس ایران خودش کربلاس

غارتگری کافیه جیب مردم خالیه

دولت ورشکسته رو پول ما نشسته

مرگ بر این دولت مردم فریب

زیر بار ستم نمی کنیم زندگی

 

آنها همچنین دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

مجوزها بهانه است، دزدی ماهرانه است!

وعده وعید نمی خواهیم ما پولمونو می خواهیم!

اگر که دزدی نبود ملت که اینجا نبود!

کاسپین دزدی می کنه، دولت کاری نمی کنه!

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت

 

غارت شدگان کاسپین در رشت در ادامه دست به تظاهرات اعتراضی زده و در حالیکه شعار می‌دادند به سمت فرمانداری شهرستان رشت رفته و در آنجا تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود