تجمع اعتراضی غارت شدگان پروژه کیمیا ارتش در تهران

0

روز پنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸، جمعی از غارت شدگان و سهامداران پروژه کیمیا (اجاره دار) مربوط به تعاونی مسکن فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع در اعتراض به اختلاس های صورت گرفته توسط مسئولین حکومتی است و در مقابل دفتر رئیس قوه قضاییه (معاونت اجرایی) در تهران شکل گرفت.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود