تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین شعبه الوند

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین
روز یکشنبه۱۰دیماه۹۶، غارت شدگان موسسه کاسپین از زیر مجموعه سپاه پاسداران در اعتراض به عدم تعیین تکلیف سپرده هایشان و عدم پرداخت آن از طرف موسسه مقابل کاسپین شعبه الوند تجمع اعتراضی بر پا کرده و شعار میدادند سپرده های مردم آزاد باید گردد.
تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود