تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی توسعه البرز کرج

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی توسعه البرز کرج
صبح روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷، جمعی از غارت شدگان موسسه مالی توسعه البرز در مقابل استانداری  کرج دست به تجمع اعتراضی زدند.

نیروهای انتظامی که در محل حضور داشتند، اقدام به دستگیری تعدادی از غارت شدگان کردند که این امر موجب خشم مردم شد و با نیروهای انتظامی درگیر شدند.

تجمع کنندگان امروز شعار می دادند:
میگن آمریکا دزده ایران خودش شاه دزده
مرگ بر نجفی
بی شرف
نجفی آی نجفی وعده شنبه پس چی شد
پول ما را که بردن چماقدار هم آوردن
آنها همچنین هنگامی که نیروی انتظامی اقدام به دستگیری نمود با شعار ولش کن ولش کن اقدام به رها کردن غارت شدگان میکردند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود