تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسات مالی در مقابل بانک مرکزی

0

روز سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷، غارت شدگان موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران و سایر موسسات در مقابل بانک مرکزی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان با در دست داشتن پلاکاردهای مختلفی به اعتراض پرداخته و شعار می دادند:
ای مردم با غیرت هیهات مناالذله
ما بندگان الله غارت شدیم به والله
پولهای ما امانته کار شما خیانته
غارت شدگان تا کنون بارها به دلیل عدم رسیدگی به خواسته های خود دست به تجمع و اعتراض زده‌اند اما هنوز به مطالبات خود و باز پس گیری اموالشان نرسیده اند.

سال گذشته مسعود پزشکیان نائب‌رئیس مجلس اعلام کرد در یک شور تصمیم گرفته شده تا یک خط اعتباری توسط بانک مرکزی باز شود. با باز شدن این خط اعتباری، مشکلات ۹۶درصد سپرده گذاران کاسپین در مرحله نخست رفع می‌شود. با اینحال تا کنون غارت شدگان همچنان بدنبال سپرده های خود بارها دست به تجمع میزنند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود