تجمع اعتراضی غارت شدگان در تهران

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان در تهران
روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۷، غارت شدگان محروم که در خیابان بخارست دست به تجمع زده اند، پس از آنکه مدتی در خیابان نشسته و شعار دادند؛ به سمت ساختمان بانک آینده رفته و آن را با تخم مرغهای گندیده هدف قرار دادند.

غارت شدگان که در کف خیابان نشسته اند؛ شعار می دهند:
آینده ورشکسته رو پول ما نشسته
تا پول ما به باده هر روز همین بساطه
پولهای ما را کی دزدیده آینده ورشکسته
آینده حیا کن پول ما را رها کن

غارت شدگان سپس به سمت بانک روانه شده و ساختمان بانک آینده را با تخم مرغهای گندیده هدف قرار دادند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود