تجمع اعتراضی غارت شدگان بدر توس در مقابل استانداری رژیم در مشهد

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان بدر توس در مقابل استانداری رژیم در مشهد

روز چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۸ غارت شدگان موسسه غارتگر بدر طوس وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض  به غارت دارايی هایشان در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان شعار می دادند:

دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده

به دست بانک مرکزی دزدی و غارت شدیم

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

مدیران کاسپین عوامل دزدی اند

شایان ذکر است پیشتر نیز در روز ۲۹ فروردین ۹۸، مالباختگان موسسه مالی بدر توس مشهد در مقابل استانداری خراسان رضوی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود