تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد

0

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد
روز یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷، غارت‌شدگان مؤسسه مالی کاسپین، وابسته به سپاه پاسداران، در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به چپاول سپرد‌ه‌های خود توسط این مؤسسه و عدم بازگرداندن پول‌هایشان برای چندمین بار مقابل شبعه پامچال در بلوار سجاد دست به تجمع زدند.

غارت شدگان این مؤسسه تا کنون بارها برای دستیابی به سپرده های خود دست به اعتراض زده اند اما هر بار مسئولان دادگستری، استانداری و مؤسسه کاسپین موضوع را به یکدیگر ارجاع داده اند و آنها را سر میدوانند.

روز ۳۱ اردیبهشت سال ۹۶، معاون استاندار خراسان رضوی برای از سرباز کردن موضوع غارت شدگان اعلام کرد: مسئله مؤسسه کاسپین به بانک مرکزی سپرده شده است و ما از روند کار اطلاعی نداریم. وی در ادامه گفت: اخبار و رسیدگی امور کاسپین در خراسان رضوی از سوی نمایندگان بانک مرکزی منتشر می‌شود و این در حالی است که مؤسسه کاسپین از سوی بانک مرکزی مجوز ندارد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود