تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در ابهر

0

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در ابهر

غارت شدگان موسسه در ابهر، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶، همزمان با تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران، در اعتراض به غارت اموال و سپرده های خود توسط موسسه کاسپین دست به تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان کاسپین در ابهر که از غارت و چپاول اموالشان خشمگین هستند و تاکنون پاسخی به درخواست ها و اعتراضات آنها داده نشده است، در ورودی شعبه کاسپین در ابهر گوجه فرنگی و تخم مرغ پرتاب کردند.

لازم به توضیح است که غارت شدگان کاسپین روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در اعتراض به غارت اموالشان در شهرهای تهران، رشت و بابل تجمع اعتراضی کرده و خواهان پاسخگویی شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود