تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در شهر ایلام

0

صبح روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (متعلق به سپاه پاسداران) در شهر ایلام در اعتراض به غارت و چپاول پول و سپرده هایشان مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز گذشته نیز، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در تهران در مقابل قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کرده بودند.

غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در تجمع خود شعار می‌دادند:
حق ما پایمال شده دادگاه تشکیل نشد
داد ما را شنیدن دادگاهی تشکیل نشد
اگر یکم راست میگی قانون اجرا کنید
کاسپین دزدی کرده دادگاهی تشکیل نشد
دولت ورشکسته رو پول ما نشسته
نه قاضی نه دولت نیستند بفکر ملت

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود