تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین رشت و موسسه پدیده در مشهد

0

روز سه‌شنبه ۴دیماه ۹۷، تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین رشت وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل شعبه گلسار شکل گرفت.
غارت‌شدگان در این تجمع بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
تا پولمان را از دزدان پس نگیریم آروم نمیگیریم
با حیله مجوز پول ما را دزدیدند
ما سپرده گذاران کاسپین تا گرفتن آخرین ریال پولمان میجنگیم
می ایستم میجنگم پولم را پس میگیرم
تا گرفتن آخرین ریال پولم تجمعات ادامه دارد

جمعی از غارت‌شدگان موسسه مالی پدیده نیز در مشهد در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه یک عمرشان دست به تجمع اعتراضی زدند.
غارت‌شدگان شعار می‌دادند:
الله اکبر
یا حجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن

غارت‌شدگان موسسه مالی پدیدهروز گذشته نیز، جمعی از غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران، در تهران و پارس‌آباد مغان دست به تجمع اعتراضی زدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود