تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در تهران

0

صبح روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷، غارت‌شدگان کاسپین در اعتراض به غارت دارئیهایشان توسط موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادسرای تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

غارت‌شدگان در تجمع خود شعار می‌دادند:
تا کی کنید هی، تحقیق
ملت و کردید،تحقیر
حاصل کار مسئولان غارتگری اختلاس
گزارش سرقت اموال ما وعد وعید کافیه
هی آمدیم دادسرا نشنیدم حرف حساب
ما بندگان الله دادگاه میخوایم به والله
دوساله که دویدیم فریاد رسی ندیدیم
ای قوه عدلیه عدل و عدالت کو
داد ما را شنیدی چر جواب نمیدی
حیدری اعدام می‌شد این جا چکار می‌کردیم
تفکر اعدام می‌شد اینجا چکار می‌کردیم
دستهای پشت پرده با دادسرا چه کرده
دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده
نه حاکم نه دولت نیستند بفکر ملت

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود