تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه بدر توس در مقابل استانداری در مشهد

0

صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی بدر توس (زیر مجموعه مؤسسه مالی کاسپین) در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه یک عمرشان در مقابل استانداری شهر مشهد تجمع اعتراضی برپا کردند.

غارت‌شدگان موسسه مالی بدر توس در تجمع خود شعار می‌دادند:
حتی اگر بمیرم پولمو پس می گیریم
کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده
این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه
مفسد اقتصادی اعدام باید گردد
حتی اگر بمیرم پولمو پس میگیرم
عدالت اجرا میشد این جا چکا ر می کردیم
الله اکبر
پولهایی که دست شماست تمام دارایی ماست
غارت ملی شده غصب امانت شده

معترضان نیز خواهان برگرداندن سپرده‌های غارت شده خود شدند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود