تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مجتمع مسکونی عباس‌زاده مقابل دادسرای ایلام

0

روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸، جمعی از غارت‌شدگان مجتمع مسکونی عباس‌زاده وابسته به کارگزاران حکومتی در مقابل دادسرای ایلام دست به تجمع اعتراضی زدند.

عباس‌زاده کلاهبردار و شریکش رشیدی از کارکنان رده بالای آب و فاضلاب ایلام و از اقوام امام جمعه قبلی در ایلام (لطفی) می‌باشند که با استفاده از رانت و سیستم ضعیف اداری از  ۱۲۰۰ نفر کلاهبرداری کرده اند و آزادانه در شهر میگردند.
این در حالی است که بیش از ٧٠٠ شاکی حقیقی دارند.

غارت‌شدگان مجتمع مسکونی عباس‌زاده تاکنون برای رسیدگی به اموال غارت شده خود دست به پیگیری زده‌اند اما هیچ کس پاسخگوی سرمایه از دست رفته آنها نیست و جوابی نمیدهد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود