تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین و البرز ایرانیان و ثامن الحجج

0
روز دوشنبه ۱۷ تیر ۹۸، غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران و البرز ایرانیان و ثامن الحجج در اعتراض به غارت سرمایه یک عمرشان در مقابل دادستانی تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.
دراین تجمع اعتراضی مالباختگان بنرهایی در دست داشتند که بر برخی از آنان نوشته شده بود:
«صدا و سیما در دست دزدان است»،
مالباختگان در تجمع خود شعار می‌دادند:
«ای دولت بی غیرت سه ساله شد شکایت ، ارزش پول ما رفت سه ساله شد شکایت
زندگی امان فنا رفت سه ساله شد شکایت، ای دادستان  کجا رفت شناسایی اموال
کیفر خواست مهتمین ای دادستان کجا رفت، باز جویی از مجرمین ای دادستان کجا رفت
دادستانی بدونه مشکل ما حل نشد، مجلس باید بدونه مشکل ما حل نشد
دولت ور شکسته روپول ما نشسته، کاسپین دزدی  کرده دولت حمایت کرده‌
تمام نشد خیانت ارزش پول ما رفت، دلار شد چند برابر ارزش پول مارفت، طلا شد چند برابر ارزش پول مارفت».
همچنین غارت‌شدگان مالباخته در برابر دادستانی، بیانیه‌ی حاضران خطاب به «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور را قرائت کردند: «عدم محاکمه و مجازات مدیران فاسد سابق بانک مرکزی از جمله سیف و حیدری»، «عدم رسیدگی به شکایات و مطالبات قانونی مردم مظلوم با گذشت حدود سه سال»، «عدم اجرای عدالت و برخورد قاطع و جدی با مفسدان دانه درشت پرونده کاسپین»

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود