تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین در تهران

0
روز یکشنبه ۹ تیر ۹۸، غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین در اعتراض به غارت داراییشان در مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.
این تجمع در پاسخ به فراخوان هفته قبل برگزار شد.
غارت‌شدگان معترض بنرهای مبنی بر خواسته‌هایشان در دست داشتند.
تجمع کنندگان شعار می دادند:
عزا عزاست امروز اختلاس و غارتگری شده ثواب امروز
کلی اموال داری پس چرا پول نمی دید؟ مگه جواز نداشتیم پس چرا پول نمی دید؟
تا کی کنیم تجمع؟ پس چرا پول نمی دید؟ تا کی کنیم شکایت؟ پس چرا پول نمی دید؟
مفسد دانه درشت چطور حمایت میشه؟ مفسد دانه درشت با مافیا جور میشه، مفسد دانه درشت یهو کانادا میره
همچنین در روز سه‌شنبه ۴ تیر، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین و ثامن الحجج در اعتراض به غارت دارایی‌هایشان در مقابل بانک مرکزی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
غارت‌شدگان مالباخته شعار میدادند:
این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی
دزدی توکاره
فقط تو کشور ما غارت ملی میشه، وای از این جنایت ملت بیا حمایت
یا حجه ابن الحسن ریشه ظلم را بکن
حقمونو میدادید اینجا چکار میکردیم

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود