تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت

0

روز سه‌شنبه ۱۸دیماه ۹۷، غارت‌شدگان مؤسسه مالی کاسپین در اعتراض به غارت اموال و دارایی‌شان توسط مؤسسه غارتگر کاسپین، در مقابل دفتر این مؤسسه تجمع اعتراضی برپا کردند.

غارت‌شدگان در تجمع خود شعار می‌دادند:
مرگ بر دستهای پشت پرده کاسپین
مرگ بر ما فیایی پشت پرده کاسپین
مفسد اقتصادی باشد تو هر لباسی تو هر پست و مقامی اعدام باید گردد
نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این کاسپین مردم فریب
نه تهدید نه زندان دیگر اثر نداره
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز سپرده‌های مردم تو جیب دزدهاست امروز
تا پولمو نگیرم آرام نمی‌نشینم
حاصل یک عمر ما دزدی غارت شده
حتی اگر بمیرم حقمو پس می‌گیرم
سه سال که دویدیم فقط تهدید شنیدیم
سه ساله که دویدیم فقط دروغ شنیدیم
کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده
مرگ بر حامیان پشت پرده کاسپین

 

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود