تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در مشهد

0 48

روز چهار‌شنبه۱۱مهرماه۹۷ غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به بازنگرداندن دارایی خود که توسط این مؤسسه متعلق به سپاه پاسداران به یغما رفته است، بار دیگر در مقابل شعبه سروش این مؤسسه در مشهد تجمع و اعتراض کردند.

غازت شدگان موسسات متعلق به سپاه پاسداران بیش از دو سال است که در اعتراض به چپال و دزدی اموالشان توسط سپاه  تجمع و اعتراض می کنند ولی رژیم غارتگر هیچ پاسخی به آنها نداده است.

شعارهای آنها عبارت است از:

«یک مشت بی‌کفایت شدند مسئول ملت»

«ستمگر حیا کن پول مارو رها کن»

«پولامونو دزدیدن دروغ میگن پس دادن»

«حسین حسین شعارشون دزدی افتخارشون»

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود