تجمع اعتراضی غارت‌شدگان سکه طلای ثامن در مقابل دادسرا در تهران

0

روز سه‌شنبه ۱۶بهمن ‌ماه ۹۷، شمار زیادی از غارت‌شدگان سکه طلای ثامن مقابل دادسرای تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
جمعی از غارت شدگان موسسه سکه طلای ثامن، در اعتراض به غارت دارایی و برآورده ‌نشدن مطالباتشان، در مقابل دادسرای تهران، اقدام به برگزاری ‎تجمع کردند.

روز گذشته نیز غارت‌شدگان سکه ثامن در اعتراض به غارت دارایی شان توسط موسسه مالی سکه ثامن در مقابل ساختمان دادستانی در تهران تجمع اعتراضی برپا کرده بودند.

غارت‌شدگان با ظروف و قابلمه هایی که در دست داشتند به درب این ساختمان می کوبیدند و شعار می دادند:
می میرم می میرم حقمو پس میگیرم
دادستان دادستان دستور پرداخت بده
مسئول بی کفایت نمیخوایم نمیخوایم

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود