تجمع اعتراضی غارت‌شدگان زمینهای شهرک نگین

0

روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۹۷، غارت‌شدگان زمینهای شهرک نگین (علی آباد کلنگان) در اصفهان، در مقابل دادگستری اصفهان تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع کنندگان تراکت هایی در دست داشتند که روی یکی از آنها نوشته شده بود:
یا حسین به فریادمان برس

به گفته یکی از مالباختگان: این زمین‌ها از لحاظ ثبتی پلاک ۲۸ اصلی و پلاک ۴۰۵ اصلی ثبتی هستند که توسط دو نفر به بیش از چهار هزار نفر از مردم ایران فروخته شده است و پس از ۱۶ سال همچنان در پیچ و خم مسائل دادگاهی گیر کرده است.

وی در ادامه افزود: در دادگاه بدوی که در سال ۹۳ تشکیل شده معامله محرز شده است و رای به رد مال داده‌اند. اما گاهی مطرح می شد که این مال وجود ندارد، در حالی که عین مال وجود داشته است و به همین دلیلی اعتراضی به رای زده شد.

در همین راستا یکی دیگر از غارت‌شدگان افزود: این اتفاق یک زمین خواری است و باید به این موضوع رسیدگی شود و ما می‌خواهیم که این پرونده سریعتر به سرانجام برسد چرا که این پرونده یکی از طولانی‌ترین و پر شاکی ترین پرونده‌های دادگستری اصفهان است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود