تجمع اعتراضی غارت‌شدگان البرز ایرانیان مقابل بانک تجارت

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان البرز ایرانیان مقابل بانک تجارت

0

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان البرز ایرانیان
غارت‌شدگان البرز ایرانیان روز سه‌شنبه 30آبان در اعتراض به غارت پولهایشان، مقابل بانک تجارت تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان علیه کارگزاران رژیم شعار می‌دادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود