تجمع اعتراضی ضایعات جمع‌کن‌های همدان مقابل استانداری

0
روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸، جمعی از ضایعات جمع‌کن‌های همدان ، در اعتراض به واگذاری فرایند جمع آوری ضایعات خشک سطل های زباله شهری به بخش خصوصی، دست به تجمع اعتراضی مقابل استانداری زدند.
یکی از تجمع کنندگان در این رابطه گفت: شهرداری همدان حق جمع آوری ضایعات خشک سطل های زباله شهری را به بخش خصوصی واگذار کرده است و با ضایعات جمع کن های عادی برخورد می کند.
وی افزود: یک پیکان وانت دارم که به جرم جمع کردن زباله، وسیله نقلیه ام توسط راهنمایی و رانندگی توقیف شده است.
یکی دیگر از ضایعات جمع‌کن‌های همدان اضافه کرد: به مراکز جمع‌آوری عمده ضایعات، اعلام شده است که حق خرید و فروش ضایعات را ندارند.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام شهرداری همدان، فقط یک شرکت خصوصی مجوز خرید و جمع آوری ضایعات خشک زباله های شهری را دارد که آن هم با قیمت بسیار پایین ضایعات را از ما می خرد.
وی عنوان کرد: تنها شغل من همین است و اگر نتوانم کار کنم، درآمدی ندارم و مشکلات خانوادگی برایمان ایجاد می شود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود