تجمع اعتراضی شرکت‌کنندگان در آزمون دستیاری پزشکی برای دومین روز

0 92

تجمع اعتراضی شرکت‌کنندگان در آزمون دستیاری پزشکی برای دومین روز
روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷۷ گروهی از شرکت‌کنندگان در آزمون دستیاری پزشکی برای دومین روز متوالی در چند شهر مقابل ساختمان علوم پزشکی دست به تجمع زدند.

معترضان در شهرهای رشت، تهران، مشهد، یزد، شیراز و اصفهان در پارچه‌نوشت‌هایی که به همراه داشتند، به سهمیه‌بندی در آزمون دستیاری اعتراض کردند.
آنها بر روی پلاکارد یا کاغذهایی که همراه داشتند، نوشتند:
ما نیز فرزندان این مرز و بوم هستیم
در آزمون دستیاری پزشکی و دندان‌پزشکی ظرفیت پذیرش داوطلبان بدون سهمیه تنها ۳۵ درصد است
ما زیر سهمیه له شدیم

معترضان همچنین خواستار اعمال نمرات و میانگین رتبه علمی شرکت‌کنندگان در آزمون برای پذیرش در دستیاری پزشکی و دندانپزشکی همراه با کاهش سهمیه گروه‌های ویژه شدند.

به گفته یکی از معترضین، پیش از این برای خانواده‌های جانبازان و ایثارگران بالای ۲۵ درصد ، سهیمه ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده بود که در صورت عدم تکمیل ، به سایر دانشجویان اختصاص می‌یافت اما حالا مجلس علاوه بر آن، سهمیه ۵ درصدی برای ایثارگران با شش ماه جبهه یا جانبازان زیر ۲۵ درصد هم در نظر گرفته است که می‌تواند در صورت خالی بودن سهیمه ۲۵ درصدی تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

در واقع سی درصد صندلی‌های آزمون تخصص پزشکی از بقیه جامعه گرفته شده و این یک ظلم آشکار در حق بقیه دانشجویان می باشد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود