تجمع اعتراضی شبانه‌روزی نمایندگان کارکنان تعاونی سهام عدالت

0

عده ای از نمایندگان کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور همراه با خانواده‌هایشان برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان خصوصی‌سازی تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گفته یکی از نمایندگان کارکنان: در ادامه تجمع دیروز، بیش از ۱۰۰ کارگر شب گذشته را به همراه خانواده‌هایشان در خیابان سپری کردند و صبح امروز با طلوع آفتاب به تجمع اعتراضیشان ادامه دادند.

عده‌ای از کارکنان تعاونی سهام عدالت با راهپیمایی در مقابل سازمان خصوصی‌سازی و دادن شعارهایی در راستای رسیدگی به خواسته هایشان، دست به اعتراض زدند.
نمایندگان کارگران اعلام کردند که تجمعات اعتراضی خود را تا مشخص شدن وضعیت شغلی‌ و پرداخت ۴۲ ماه معوقات مزدیشان ادامه خواهند داد.

این نمایندگان از صبح روز یکشنبه ۱ مهر ۹۷، به پایتخت سفر کرده‌اند، تاکنون فقط با وعده و وعید مسئولان مواجه بوده‌اند.
پیش از این تجمعات نیز مسئولان سازمان حصوصی سازی با وعده پیگیری وضعیت شغلی و پرداخت معوقات کارکنان تا پایان سال گذشته تلاش در سردواندن آنها داشته است و تا کنون وعده‌های آنها عملی نشده است.

تجمع‌کنندگان در تجمع خود با همراه داشتن پلاکاردی از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی خواسته‌اند به خواسته های آنها رسیدگی کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود