تجمع اعتراضی سیرکاران پارس آبادی و بستن جاده مقابل انبارهای تعاونی

0
روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸، سیرکاران پارس آبادی با ریختن سیر اقدام به بستن جاده مقابل انبارهای تعاونی کردند و دست به اعتراض زدند.
کشاورزان سیرکار پارس آباد در اعتراض به قیمت پایین و عدم خرید تضمینی از سوی مسئولان و ورود دلالان به این حوزه و ساعتها ماندن در صف خرید توافقی برای دادن محصول سیر خود، جاده مقابل انبارهای تعاونی اولتان را بستند.
این شهرستان دارای ظرفیت های مختلفی است که عدم برنامه ریزی موجب می شود تا هر ساله با آغاز برداشت برخی محصولات، کشاورزان دچار صدمات مالی بسیاری شده و عملا برخی محصولات بر روی دست مردم می‌ماند.
یکی از محصولات استراتژیک این شهرستان، محصول سیر است که امسال در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته و عدم صادرات این محصول به کشورهای دیگر از دیدگاه روستاییان و کشاورزان پارس آبادي موجب شده تا مردم رغبتی برای برداشت این محصول از زمین های خود نداشته باشند، برخی از سیرکاران پارس آبادی نیز از محصول سیر خود به دلیل کاهش قیمت خرید آن گلايه داشته و محصول سير خود را سريع برداشت مي كنند تا زمین را برای کاشت محصولی دیگر آماده می کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود