تجمع اعتراضی ساکنین زمینهای کارخانه شماره ۵ ونک

0

ساکنین زمینهای کارخانه شماره ۵ ونک که بیش از ۷۰ سال است که در خانه‌های این محل زندگی میکنند، مقابل شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

این ساکنان که حدودا ۹۰ خانوار بودند در اعتراض به تخریب منازلشان مقابل شورای شهر تجمع کردند.
به گفته یکی از ساکنان قدیمی، بیش از ۷۰ سال است که این افراد در این خانه‌ها ساکنند و بنچاق دارند اما از سال ۸۲ دولت وقت، کل زمین این محدوده را در اختیار دانشگاه قرار می‌دهد؛ بدون آنکه توجهی به بنچاق‌هایی که در اختیار کارکنان این کارخانه است، داشته باشد.

به گفته یکی از ساکنین زمینهای کارخانه شماره ۵ ونک، حدود ۸۰ ساله که یکی از افراد قدیمی ساکن این محدوده است آنها سالیانه بابت این خانه‌ها از حقوق خود پرداخت میکردند.
وی در ادامه اضافه کرد: زمانی که آلمانی‌ها این خانه‌ها را برای ما ساختند، کارخانه به ما نگفت شما به طور موقتی اینجا هستید بلکه بنچاق این خانه‌ها را نیز به ما داد.
این مرد ۸۰ ساله در ادامه گفت: در این مدت دو نفر بابت این اتفاق فوت کرده و سه نفر سکته کرده‌اند. در ۹۰سالگی می‌خواهند ما را خانه‌خراب کنند؛ ما تنها خواستار توقف احکام هستیم. ۱۰ خانه را تخریب کردند و حکم تخریب ۱۷ خانه را نیز صادر کردند. ما در این سن و سال با وجود داشتن بنچاق و حق سکونت، کجا برویم؟ با این حقوق بازنشستگی، چرا می‌خواهند ما را خانه‌خراب کنند؟ به شورا مراجعه کرده‌ایم و شورا از این منطقه بازدید کرده اما اتفاق تازه‌ای نیفتاده است.

این پیرمرد ۸۰ ساله در خصوص اجرای حکم تخریب می‌گوید: برای تخریب خانه‌ها آمده بودند، ما وحشت‌زده بودیم و آوارها را بر روی اسباب و اثاثیه ما ریختند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود