تجمع اعتراضی رانندگان وانت‌بار مقابل ساختمان شورای شهر تهران

0

روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه ۹۷، تعدادی از رانندگان وانت‌بار نسبت به عوارض ورود به طرح ترافیک و همچنین طرح زوج ‌و فرد مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

از صبح امروز تعدادی از رانندگان وانت بار نسبت به عوارض ورود به طرح ترافیک و همچنین تصمیمات اخذشده از سوی شورای شهر تهران و شهرداری تهران درباره ممنوعیت ورود آنها به محدوده زوج و فرد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اعتراض کنندگان تأکید داشتند: ما وظیفه حمل ونقل عمومی را به عهده داریم و با هرگونه عوارض ورود به طرح ترافیک مخالفیم.

رانندگان ملاقات با اعضای شورای شهر تهران و همچنین پورسیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، درخواست اصلی تجمع کنندگان بود.

به گفته آنها، نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک ۵۰ درصد است و تخفیفِ ۷۰ درصدِ اعمال شده، تاکنون اجرایی نشده است. همچنین قرار است ۲۰ درصد نیز سال آینده به این نرخ‌ها افزوده شود که عملاً این صنف را از بین خواهد برد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود